Qom ut

17-23 augusti 2020

Bli medlem för 50, 100, 150 kr/år. Betala efter förmåga.

Betala via Swish 123 257 155 2 eller bankgiro 121-1374.

Om Qom ut

Qom ut är ett samarbete.

Jönköping Qom Ut arbetar för:

  • Ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, lika värde och lika rättigheter.
  • Att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.
Med stöd av Region Jönköpings län
Med stöd av Jönköpings kommun

Kort historik

Qom ut bildades 2013. Samma år hölls Jönköpings första pridefestival. I paraden gick då cirka 1 300 personer.

Sedan dess har det varit parad varje år med ett ständigt ökat deltagarantal. 2017 gick ungefär 10 000 (!) personer i paraden.

Samarbetspartners

Qom ut behöver samarbetspartners! Vill du/din organisation samarbeta med oss, skicka ett e-mail till info@qomut.se.
Vill du bli sponsor, maila joakim@qomut.se.

Volontärer m.fl.

Utan volontärer och de som på olika sätt gör en insats skulle inte Qom ut lyckas med sin verksamhet.
Vill du vara med och hjälpa till? Ansök då om medlemskap i Facebook-gruppen Arbetsgrupp Jönköping Pride.